учитель польского онлайнВалентина К

Преподаватель польского языка PROFI

Специализация: Общий польский язык, разговорный курс польского, для всех возрастов.

Досвід роботи: 4 года, по Zoom - 6 месяцев.


Меня зовут Валентина, я филолог, преподаю польский онлайн. Имею высшее педагогическое образование. Училась в Харьковском педагогическом университете. На отдел польского языка меня привел случай. И я об этом не жалею.

После получения диплома специалиста начала преподавать польский в языковых школах Харькова. Прекрасное было время для накопления опыта и усовершенствования знаний. Теперь я уверенно преподаю дистанционно. Занимаюсь с детьми, подростками и взрослыми. Могу проводить групповые и индивидуальные занятия. Слежу за польскими инфлюэнсерами, чтобы быть как можно ближе к живому общению на расстоянии.

Считается, что польский очень похож на украинский, но когда начинаешь изучать, понимаешь, что погружаешься в отдельный мир. Он наполнен интересными формами слов, оборотами и изречениями. Он очень увлекательный и неповторимый.

В работе я использую учебники польского издательства, аудиофайлы и другие вспомогательные материалы, но это лишь основа. Главное – говорение. Каждую тему изучаем и закрепляем в диалоге и рассказах через выражение своего мнения. Да, есть трудные моменты и исключения польской грамматики, но вместе мы разберем каждый из них и откроем путь общения с поляками.

Люблю, когда мы находимся на одной волне с учеником, можем между практиками просто говорить или шутить. От этого занятие становится живым и эмоционально наполненным. А это, по-моему, помогает быстрее и результативнее усваивать материал, потому что эмоции важны.

Если вы нуждаетесь в изучении польского языка и согласны с моим мнением на этот счет, буду рада видеть вас на занятии.

Spotkamy się na zajęciach języka polskiego. Z góry dziękuję.


Mam na imię Valentina, jestem lingwistą, uczę języka polskiego online. Posiadam wyższe wykształcenie pedagogiczne. Studiowałam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Charkowie. Szansa losu sprowadziła mnie na wydział języka polskiego. I nie żałuję o tym.

Po uzyskaniu dyplomu specjalisty rozpoczęłam uczyć języka polskiego w szkołach językowych Charkowa. To był świetny czas na zdobywanie doświadczenia i pogłębianie wiedzy. Teraz śmiało uczę zdalnie. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Potrafię prowadzić zajęcia grupowe i indywidualne. Śledzę polskich influencerów, aby być jak najbliżej żywej komunikacji na odległość.

Uważa się, że język polski jest bardzo podobny do ukraińskiego, ale kiedy zaczynasz go studiować, zdajesz sobie sprawę, że zanurzasz się w osobny świat. Jest pełen ciekawych form słownych, zwrotów i powiedzeń. Jest wyjątkowy.

W swojej pracy wykorzystuję podręczniki z polskich wydawnictw, pliki audio i inne materiały pomocnicze, ale to tylko podstawa. Najważniejsze jest mówienie. Każdy temat jest studiowany i utrwalany w dialogu i opowieściach, poprzez wyrażanie własnej opinii. Tak, są trudne punkty i wyjątki polskiej gramatyki, ale wspólnie przeanalizujemy każdy z nich i otworzymy drogę komunikacji z Polakami.

Uwielbiam, gdy jesteśmy z uczniami na tych samych falach, możemy po prostu rozmawiać lub żartować między ćwiczeniami. Od tego ​​zajęcia są żywe i napełnione emocjonalnie. Według mnie, to pomaga szybciej i skuteczniej opanować materiał, bo emocje są ważne.

Jeśli potrzebujesz nauczyć się języka polskiego, a moje przemyślenia na ten temat współbrzmią z Tobą, z przyjemnością zobaczę Cię na zajęciach.

Spotkamy się na zajęciach języka polskiego. Z góry dziękuję.


Заявка на обучение

Неверный ввод
Please let us know your name.
Неверный ввод
Please let us know your message.
Неверный ввод
Please let us know your email address.
Неверный ввод
Неверный ввод
Неверный ввод

Мы работаем

Наши менеджеры на связи

(время киевское):

Пн-Пт: 11:00 - 20:00;

Сб: 11:00 - 17:00.

Хочу учиться !

Copyright © Онлайн-школа AlfaGrant 2015-2024

×

Заявка на скидку

{salename:caption}(*)
{salename:body} {salename:validation}

{salename:description}

{saleemail:caption}(*)
{saleemail:body} {saleemail:validation}

{saleemail:description}

{salesoc:caption}(*)
{salesoc:body} {salesoc:validation}

{salesoc:description}

{salelesson:caption}
{salelesson:body} {salelesson:validation}

{salelesson:description}

{saletime:caption}
{saletime:body} {saletime:validation}

{saletime:description}

{saletext:caption}
{saletext:body} {saletext:validation}

{saletext:description}

{salecaptcha:caption}(*)
{salecaptcha:body} {salecaptcha:validation}

{salecaptcha:description}

{salebtn:caption}
{salebtn:body} {salebtn:validation}

{salebtn:description}